Privacyverklaring

Privacyverklaring – Pallas Athena Group BV

Transparantie en digitale veiligheid zijn belangrijke uitgangspunten van de dienstverlening van Pallas Athena Group. Deze aspecten komen terug in dit Privacy Statement en wij hechten veel waarde aan het creëren van een helder beeld met betrekking tot de omgang van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement brengen wij u daarvan op de hoogte.

Artikel 1 – Definities

1.1 Privacybeleid: dit Privacy Statement
1.2 Website(s): pallasathenagroup.nl, athenastudies.nl, athenastudies.de, athenadocs.nl, athenastudies.de en athenacareer.nl.
1.3 Gebruiker: iedere gebruiker van de Website(s), onze diensten en producten.
1.4 Verantwoordelijke: Pallas Athena Group is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan Herengracht 450, 1017CA Amsterdam. Per e-mail kunt u ons bereiken op info@athenastudies.nl.
1.5 Persoonsgegevens: de in deze verklaring gespecificeerde informatie met betrekking tot de identificeerbare natuurlijke persoon.

Artikel 2 – Veilige gegevensoverdracht

Alle Persoonsgegevens die wij verzamelen worden goed beveiligd. Met de Secure Socket Layer (SSL) en HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen tegen gebruik, vernietiging, verlies, wijziging, misbruik of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Bovendien worden uw gegevens versleuteld en maakt Pallas Athena Group gebruik van stabiele en veilige diensten en systemen.

Artikel 3 – Voor wie geldt dit Privacy Statement?

Dit Privacy Statement is van toepassing op personen van wie Pallas Athena Group Persoonsgegevens verwerkt, dit zijn:

 • Alle personen die contact opnemen met Pallas Athena Group
 • Alle personen die ons feedbackformulier/klachtenformulier invullen
 • Bezoekers van onze Website(s)
 • Klanten van Pallas Athena Group
 • Ontvangers van onze mailcorrespondentie
 • Partijen waarmee wij samenwerken
 • Potentiële partijen waarmee wij een samenwerking aangaan
 • Werknemers van Pallas Athena Group

Artikel 4 – Verzameling van persoonsgegevens

4.1 Pallas Athena Group verwerkt Persoonsgegevens van een Gebruiker die zijn verstrekt door een bezoek aan onze website, het gebruikmaken van onze diensten, het lezen van onze e-mails en het opnemen van contact met ons.

4.2 Wij verwerken de volgende door u verstrekte Persoonsgegevens:

 • Contactgegevens en overige Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze dienstverlening
 • Contactgegevens en overige Persoonsgegevens die zijn ingevuld op de Website of in formulieren die zich op de Website bevinden
 • Contactgegevens en overige Persoonsgegevens die zijn verkregen tijdens introductiegesprekken en evenementen

4.3 Wij verwerken de volgende Persoonsgegevens die zijn verkregen via of gecreëerd door onze Website en overige elektronische technologieën:

 • Uw IP-adres
 • Uw surfgedrag op de Website
 • Uw gedrag ten opzichte van nieuwsbrieven en andere e-mails

4.4 Wij verwerken de volgende Persoonsgegevens die zijn verkregen uit overige bronnen:

 • Persoonsgegevens aanwezig op publiekelijk toegankelijke social media platforms
 • Persoonsgegevens aanwezig op zakelijke websites
 • Persoonsgegevens aanwezig in zakelijke registers, zoals de Kamer van Koophandel

4.5 Op uw account op één of meerdere van onze Websites slaan wij de volgende informatie van u op:

 • Adres
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam
 • Gekochte diensten en/of producten
 • Naam
 • Telefoonnummer

Artikel 5 – Gebruik van Persoonsgegevens

5.1 Pallas Athena Group gebruikt uw Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, welke in dit artikel uiteengezet worden.
5.2 Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het verwezenlijken van de (geautomatiseerde) diensten waarvoor u ons de opdracht heeft gegeven.
5.3 Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van informatieve digitale berichten over nieuwe producten en/of diensten. Met deze berichten houden wij u op de hoogte over uitbreiding en verbetering van onze diensten en producten. Afmelden kan snel en eenvoudig op elk gewenst moment via Mijn AthenaStudies of via de ‘Uitschrijven’ link die in elke mail te vinden is.
5.4 Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het in stand houden van contact met u over de bij ons afgenomen of in de toekomst af te gaan nemen producten en/of diensten.
5.5 Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het perfectioneren van onze producten en diensten, om die reden kunnen wij u vragen een feedbackformulier in te vullen. Deelname hieraan is uiteraard vrijwillig.
5.6 Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
5.7 Uw Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het inplannen van persoonlijke zakelijke afspraken op ons kantoor of een andere locatie.

Artikel 6 – Rechtsgrond van de verwerking

6.1 Wij verwerken nooit willekeurig Persoonsgegevens, dit gebeurt te allen tijde op basis van één van de in dit artikel uitgewerkte rechtsgronden.
6.2 Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan door u op ieder moment worden ingetrokken, neem hiervoor contact met ons op.
6.3 Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van een overeenkomst of op uw verzoek vóór sluiting van een definitieve overeenkomst.
6.4 Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting.
6.5 Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Op basis van een gerechtvaardigd belang kunnen wij u onder meer uitnodigen voor bepaalde evenementen van Pallas Athena Group.

Artikel 7 – Verwerkende partijen

7.1 Het kan voorkomen dat wij voor het verwerken van Persoonsgegevens gebruikmaken van dienstverleners (verwerkers) die in onze opdracht Persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten steevast een verwerkersovereenkomst met deze dienstverleners, deze overeenkomst voldoet aan alle eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

7.2 Wij werken samen met de volgende verwerkers:

 • Google Adwords
  Google Adwords verwerkt Persoonsgegevens voor het plaatsen van gerichte zoek- en display-advertenties en voor advertentie benchmarking.
 • Google Analytics
  Google Analytics wordt gebruikt om het verkeer op onze Websites te analyseren. Het verwerkt gegevens ten behoeve van het verbeteren van de customer journey; onder andere clicks en beweegpaden.
 • PayNL
  PayNL is een van onze betaalproviders die betaling via IDEAL en creditcard mogelijk maakt. Het vereist de benodigde betaalgegevens van een klant.
 • PayPal
  PayPal is een van onze betaalproviders en vereist de benodigde betaalgegevens van een klant.
 • Postmark
  Postmark is onze mailprovider die wordt gebruikt om transactionele email te versturen. Dat zijn emails die worden verstuurd na een afgesproken transactie. Bijvoorbeeld na het creëren van een account of het bestellen van een cursus. Enkel de benodigde en opgegeven gegevens worden verwerkt.
 • Intercom
  Voor een optimale afhandeling van vragen en opmerking via de website gebruikt Intercom de Persoonsgegevens die worden opgegeven door de gebruiker en/of contactgegevens van een ingelogde klant.
 • Mailchimp
  Voor gerichte marketingdoeleinden worden door Mailchimp Persoonsgegevens verwerkt. Hieronder valt enkel het mailadres en uw naam.
 • MailManager
  Voor marketingdoeleinden worden door MailManager Persoonsgegevens verwerkt. Hieronder valt enkel het mailadres.
 • New Relic
  New Relic is een software analyse tool ten behoeve van het monitoren van onze systemen. Persoonsgegevens worden verwerkt voor een optimale afhandeling van errors en andere problemen die kunnen optreden bij het gebruik van onze Websites.
 • True
  Een deel van onze dataopslag bevindt zich bij True. De storage centers bevinden zich binnen Nederland.
 • TransIP
  Een deel van onze dataopslag bevindt zich bij TransIP. De storage centers bevinden zich binnen Nederland.
 • Facebook Pixel
  Om de effectiviteit van advertising te meten wordt gebruikgemaakt van Facebook Pixel. Het analyseert de acties die op de website worden uitgevoerd waardoor gerichte marketing mogelijk wordt.

Artikel 8 – Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

8.1 U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw Persoonsgegevens.
8.2 Indien u gebruik wilt maken van het in artikel 8.1 beschreven recht kunt u contact met ons opnemen, wij zullen uw verzoek dan in beginsel binnen een maand verwerken.
8.3 In geval uw verzoek niet binnen een maand kan worden verwerkt, zullen we binnen die periode melden wat hiervoor de reden is.
8.4 De in dit artikel beschreven informatie, wordt kosteloos verstrekt.

Artikel 9 – Doorgifte aan derden

9.1 In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om uw Persoonsgegevens te delen met derden. Dit is uiteraard afhankelijk van de omstandigheden en in een dergelijk geval komen wij overeen dat deze partijen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan en alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarmee wij uw gegevens hebben verkregen. In beginsel delen wij uw gegevens niet met andere dan de in artikel 7.2 genoemde partijen.
9.2 Uw Persoonsgegevens zullen met derden worden gedeeld indien dit noodzakelijk is voor de behandeling van een dossier of afhandeling van uw zaak/aanvraag.
9.3 Uw Persoonsgegevens zullen met derden worden gedeeld indien dit noodzakelijk is voor het afhandelen van een aanvraag bij de Kamer van Koophandel, het Kadaster of een andere zakelijke organisatie.
9.4 Uw Persoonsgegevens zullen met derden worden gedeeld indien wij hiertoe verplicht zijn op grond van een rechterlijke uitspraak of wettelijke bepaling.
9.5 Uw Persoonsgegevens zullen nimmer gedeeld worden voor commerciële doeleinden van derden.
9.6 Voor onze promotie gerelateerde diensten maken wij gebruik van diensten die worden aangeboden door derden, dit zijn Mailchimp en MailManager.

Artikel 10 – Bewaren van persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens worden door ons bewaard als identificeerbaar gegeven, voor zolang als het nodig is voor de doeleinden waarvoor het verzameld is. Bij het bewaren van uw Persoonsgegevens zullen wij ons maximaal inspannen om de gegevens juist en volledig te houden. Indien gegevens onjuist of achterhaald blijken, zullen ze worden gewist. Zoals eerder vermeldt in dit Privacy Statement is het daarnaast mogelijk om uw toestemming voor het bewaren van de Persoonsgegevens in te trekken. Indien u deze toestemming intrekt, zullen wij overgaan tot het verwijderen/vernietigen van al uw opgeslagen Persoonsgegevens.

Artikel 11 – Cookies

Pallas Athena Group maakt gebruikt van cookies, ons beleid ten aanzien van cookies vindt u in onze cookieverklaring.

Artikel 12 – Wijzigingen in dit Privacy Statement

Pallas Athena Group houdt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen. Iedere aanpassing zal op deze pagina bekend gemaakt worden en worden toegelicht. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd, bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u per mail op de hoogte brengen.

Dit Privacy Statement is op het laatst gewijzigd op 20 november 2018.